Styr på dit bogholderi – og fri for bekymringer

 

Afregning af varmeopgørelser. Udarbejdelse af kvartalsbalance. Varsling af huslejeregulering. Indberetning af moms. Alt sammen noget du sikkert helst er fri for.

Hos Curo Partner varetager vi både ejendomsadministration og selskabsadministration. Du afleverer bare alting, og snart har du fuldt overblik over din ejendom.

Vi giver dig løbende rapportering på alle forhold. Regninger, der ikke er sædvanlige eller tilbagevendende. Kvartalsvis balance. Og årligt, overskueligt regnskab – klar til revisor.

 

Du får hjælp til:

 • Opkrævning af leje og andre ydelser
 • Udsendelse af påkrav ved manglende betaling
 • Betaling af fakturaer og alle driftsomkostninger
 • Udbetaling af løn til ejendommens ansatte
 • Daglig bogføring af ind- og udbetalinger
 • Beregning og varsling af lejereguleringer
 • Selskabsadministration
 • Udarbejdelse af årsregnskab,forbrugsregnskab og budgetter
 • Indberetning til offentlige myndigheder
 • Genudlejning og kontrakt til nye lejere
 • Udarbejdelse af flytteopgørelse og afregning af depositum
 • Løbende kontakt med lejere, beboerrepræsentation og vicevært